Volejbalový turnaj pedagógov.

        

               Dňa 28. marca 2006 sa pri príležitosti Dňa učiteľov uskutočnil volejbalový turnaj učiteľov vranovských základných škôl.

           Učitelia zo Základnej školy na Sídlisku II., Základnej školy na ulici Bernolákova, Sídlisko Lúčna, Sídlisko Juh a učitelia zo školy na

ulici Kukučínovej, ktorí usporiadali toto športové zápolenie vo volejbale, súťažili o "putovný pohár riaditeľa ZŠ Kukučínova".

Za účasti primátora mesta Vranov nad Topľou PhDr. Tomáša Leša a vedúceho oddelenia školstva mládeže a telesnej kultúry

Mgr. Andreja Krišandu predviedli volejbalové tímy z radov pedagógov svoju športovú bojovnosť a odhodlanie zvíťaziť a odniesť

si tak jednu z atraktívnych vecných cien.

Víťaz podujatia mohol byť len jeden. No všetci, čo si prišli zahrať a aj povzbudiť svoje družstvo neoľutovali takto strávené popoludnie.

Najväčšiu bojovnosť a volejbalové majstrovstvo ukázali učitelia zo Základnej školy na Sídlisku II., ktorí získali 1. miesto.

Putovný pohár prevzal z rúk riaditeľa PaedDr. Martina Babiaka kapitán družstva Mgr. Štefan Cibere.

Na 2. mieste skončilo družstvo pedagógov zo Základnej školy Sídlisko Juh a na 3. mieste sa umiestnilo domáce družstvo učiteľov ZŠ Kukučínova.

Pekné 4. miesto získali učitelia zo Základnej školy Bernolákovej.

Obdiv a uznanie patrilo družstvu zo Základnej školy Sídlisko Lúčna,

ktorí získali 5. miesto a prišli si zmerať svoje sily aj napriek tomu, že nemali dosiaľ vlastnú telocvičňu.

Veríme, že táto obnovená tradícia volejbalových turnajov vranovských učiteľov zostane zachovaná aj v ďalších rokoch a prinesie

súťažiacim aj povzbudzujúcim krásne športové zážitky tak, ako tomu bolo podľa zachytených snímok aj v tomto roku.

 

              

 

1. miesto

     

       
               
     

Základná škola Sídlisko II.

       
               

                 2. miesto

     

3. miesto

 

       

 
                   
 

Základná škola Sídlisko Juh

       

Základná škola Kukučínova