Ocenení pedagógovia pri príležitosti Dňa učiteľov    - 29.03.2011

Pri príležitosti Dňa učiteľov boli ocenení títo pedagogickí zamestnanci :

Mgr. Gabriela ZÁLEPOVÁ, Mgr.Jana OTTINGEROVÁ, PhDr.Radoslav HOMOĽA