Školenie pedagógov - "Rozvíjanie komunikačných zručností k inklúzii žiakov

z marginalizovaných rómskych komunít" - Hotel Šomka - Drienica  - 14.06. - 16.06.2013

     
   

Pozvánka a obsah vzdelávania