Školenie pedagógov - "Rozvíjanie komunikačných zručností k inklúzii žiakov

z marginalizovaných rómskych komunít" - Grandhotel Starý Smokovec  - 17.05. - 19.05.2013

     
   

Pozvánka a obsah vzdelávania