Školenie pedagógov - "Rozvíjanie komunikačných zručností k inklúzii

žiakov z marginalizovaných rómskych komunít" - 19.04. - 21.04.2013

                                                                                                                                 

 

                                                                          Pozvánka a obsah vzdelávania