Školenie pedagógov - "Manažment žiackych projektov"

 ZŠ Kukučínova 106, Vranov n.T. - 30.10.2013 - 31.10.2013

     
   

Pozvánka a obsah vzdelávania