Ocenenie pedagógov pri príležitosti

Dňa učiteľov - 26.03.2015

     
http://www.vtn-vranov.sk/vranov-mesto-ocenilo-svojich-pedagogov-pri-prilezitosti-dna-ucitelov/
     
 
     
 
     
 
     
 
Ocenení pedagógovia : Mgr.Daniela Milbauerová, Mgr.Pavol Kulik, PaedDr.Henrieta Kašinská