Supertrieda 9.B     šk.rok 2001 - 2002
Žiaci 9. B triedy sa pod vedením triednej učiteľky Ing.Viery KROTKEJ zúčastnili na celoslovenskej súťaži ,,SUPERTRIEDA,, pre 9.ročníky, ktorá sa konala v rámci výstavy,,HORY A MESTO,, v Bratislave.

Súťaž pozostávala z teoretickej i praktickej časti.  Žiaci pripravili a na súťaži odprezentovali projekt o svojom meste a natočili videofilm, kde hercami boli oni sami.

 
Praktická časť bola veselšia ale i fyzicky náročná. Žiaci  museli v časovom limite zvládnuť ,, JAKUBOV REBRÍK,, - 5 metrov vysoký, liezť po umelej šikmej horolezeckej stene, postaviť čo najvyššiu papierovú vežu a zvládnuť niekoľko náročných hlavolamov. Body do súťaže dostali aj za polročné vysvedčenie.

Súťaž bola vyrovnaná a naša škola - jediná z východného Slovenska - v zastúpení žiakov 9.b triedy sa umiestnila na peknom 4.mieste.

Žiaci preukázali odvahu i bojovnosť. Odniesli si mnoho zážitkov i nadviazaných priateľstiev. Zároveň zviditeľnili i našu školu, za čo im patrí poďakovanie.