INFORMATICKÁ SÚŤAŽ : iBobor  ( 15.11. - 16.11 2012)

     

 Žiakov na súťaž pripravila  : Mgr. Marta BEDRIOVÁ

  Informácia o konanej akcii