Súťaž v streľbe zo vzduchovky - 29.01.2013                      

V utorok 29. januára sa v Centre voľného času uskutočnilo okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky žiakov a žiačok základných škôl.
Súťažilo sa v štyroch kategóriách, disciplína v ľahu 4 x 5 rán na vzdialenosť 10 metrov.
Súťaže sa zúčastnilo 41 chlapcov a dievčat zo šiestich skôl vranovského okresu.

Výsledky:   Družstvá:  ml.žiačky: 1.ZŠ Kukučínova
ml.žiaci:     1.ZŠ Kukučínova
st.žiačky:  1.ZŠ Bystré, 2.ZŠ Bernolákova, 3.ZŠ Kukučínova
st.žiaci:      1.ZŠ Holčíkovce, 2.ZŠ Kukučínova, 3.ZŠ Bystré

Jednotlivci: ml.žiačky: 1.Nikola Alžová (CSŠ), 2.Natália Senková (ZŠ Lúčna), 3.Tatiana Jačisková (ZŠ Kukučínova)
ml.žiaci:     1.Kristián Babinský (CSŠ), 2.Maroš Vida (CSŠ), 3.Martin Goffa (ZŠ Holčíkovce)
st.žiačky:  1.Katarína Zeleňáková (CSŠ), 2.Sára Juhaščíková (ZŠ Bystré), 3.Adriána Chvaščáková (ZŠ Holčíkovce)
st.žiaci:      1.Miroslav Rak (ZŠ Holčíkovce), 2.Stanislav Majorský (ZŠ Lúčna), 3.Martin Vaľak (CSŠ)