Súťaž v čítaní textov z ruského jazyka - 16.04.2013          

 

Súťaž organizovali : Mgr. Jana Suchaničová,                                                     Mgr. Mária-Magdaléna Koscelniková,

Informácia o konanej akcii :

                              PaedDr. Henrieta Kašinská