Súťaž - Pekne čítam po anglicky - 02.05.2013          

 

Súťaž organizovali : Mgr. Iveta Ivanová

Informácia o konanej akcii :

                                                                 Mgr. Renáta Rákošová