Vyhodnotenie vedomostných súťaží a olympiád  v CVČ - 06.06.2013