Deň školských knižníc : 28.10.2013          

     
Pedagogický dozor : PhDr. Dominika Panáková    

                                                             Mgr. Eva Nagyová