Európsky deň jazykov  : Aktivity z anglického jazyka - 26.09.2013

     

 Školské podujatie pripravili : Mgr.Iveta Ivanová, Mgr.Renáta Rákošová

 

Informácia o konanej akcii

 

 

 

5. ročník

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

6. ročník

     

 

     

 

     

 

     

 

     

8. ročník

     

 

     

 

     

9. ročník