INFORMATICKÁ SÚŤAŽ : iBobor  ( 11.11. - 15.11 2013)

     

 Žiakov na súťaž pripravila  : Mgr. Marta BEDRIOVÁ

  Informácia o konanej akcii