Návšteva Svätého Mikuláša v škole : 06.12.2013         

 
6.12.2013 navštívil našu školu Mikuláš, ktorý priniesol deťom darčeky venované Rodičovskou radou. Žiaci IV.A triedy aj s pani učiteľkou Mgr. Jankou Demčákovou pripravili krátky program. Deťom v jednotlivých triedach tak pripomenuli sviatok sv. Mikuláša