Návšteva starostu mesta a riaditeľov škôl  z 

              Bystřice nad Pernštejnem: 09.10.2013