AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 

    Aktuálne informácie pre žiakov v hmotnej núdzi a sociálne znevýhodneného prostredia

 

                           

 

 

     Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytovaní dotácií

     Výnos MPSVR č. 29775/2007_II/1

     Výnos MPSVR č. 23609/2008-II/1