Rada školy pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

 

 

predsedníčka Rady školy

    Mgr. Marta BEDRIOVÁ - pedagogický zamestnanec

VÝROČNÉ

SPRÁVY

 
     
podpredseda Rady školy     PhDr.Radoslav HOMOĽA  - pedagogický zamestnanec  
tajomníčka rady školy              Jana KALIÁŠOVÁ - zákonný zástupca žiaka rok 2012
    rok 2013
 zástupca zriaďovateľa - poslanec MsZ     Ing.Peter ZAHORJAN rok 2014
 zástupca zriaďovateľa - poslanec MsZ     Mgr.Michal JENČO - od 01.03.2023 rok 2015
 zástupca zriaďovateľa     RNDr.Valéria NOVIKMECOVÁ   rok 2016
 zástupca zriaďovateľa              Eva HRICOVÁ   rok 2017
      rok 2018
zákonný zástupca žiaka              Jana KALIÁŠOVÁ   rok 2019
rok 2020
zákonný zástupca žiaka              Renáta ŠESTÁKOVÁ   rok 2021
zákonný zástupca žiaka              Denisa BALOGOVÁ   rok 2022
zákonný zástupca žiaka              Marica BAŽOVÁ    
     

Funkčné obdobie Rady školy :  rok 2020 -2024 

Štatút Rady školy -  pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

   
                                                                             Dodatok č.1 k štatútu rady školy zo dňa  16.10.2020    

      Potvrdenie zriadenia Rady školy pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove n.T. - primátorom mesta Ing.Jánom Raganom

   
               

                                                                                                                             

Rodičovská rada pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

predseda    Ing.Mikuláš KAŠINSKÝ
pokladník              Jozef FEDAČKO
členka RR              Jana BANÍKOVÁ
členka RR              Mária RAGANOVÁ