Vedenie školy:

     

 

                  

  Riaditež školy    
 

 

 
   

Zástupkyňa riaditeža školy

Výchovná poradkyňa školy

Mgr. Daniela MILBAUEROVÁ

PaedDr.Martin BABIAK

Ing.Viera KROTKÁ

kontakt : zastupca@kukucinka.eu

kontakt : riaditel@kukucinka.eu

kontakt : krotka@kukucinka.eu