rok 1990 h                         oprava povrchu - rok 2002i