Aktuálne prebiehajúce projekty

P.č.

Názov projektu

Obdobie realizácie

1.

V základnej škole úspešnejší

01.12.2017 - 30.11.2020

 
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01  

ZMLUVA

 
 
2.