P.č.

Meno a priezvisko

Odborné činnosti

Predmet

Zrealizované aktivity

1.  Mgr. Gabriela  MARCINOVOVÁ  Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Slovenský jazyk a literatúra pre 3. ročník        
2.  Mgr. Jana IHNATIŠINOVÁ Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Slovenský jazyk a literatúra pre 2. ročník D D D D
3.  Mgr. Jana OTTINGEROVÁ Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Matematika pre 6. ročník        
4.  Ing. Viera KROTKÁ Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Biológia pre 5. a 6. ročník        
5.  Ing. Viera KROTKÁ Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Prírodopis pre 7. ročník        
6.  Mgr. Ľudmila SABOLOVÁ Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Fyzika pre 7. a 9. ročník C      
7.  Mgr. Anna KARABOVÁ Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Slovenský jazyk a literatúra pre 5. ročník C      
8.  Mgr. Karel NĚMEC Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Telesná výchova pre 7. a 9. ročník        
9.  Mgr. Zuzana DŽUJKOVÁ Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Matematika pre 6. a 7. ročník C      
10.  Mgr. Zuzana DŽUJKOVÁ  Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Zemepis pre 7. ročník        
11.           Eva ISAKOVÁ Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Výtvarná výchova pre 7. a 9. ročník        
12.  Ing. Marta SZABOVÁ Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Technická výchova pre 7. ročník        
13.  Mgr. Radovan ZAJÍC Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Hudobná výchova pre 5., 6. a 9. ročník C      
14.  Mgr. Iveta IVANOVÁ Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Anglický jazyk pre 5. ročník C      
15.  Mgr. Danka WINKLEROVÁ Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Pracovné vyučovanie pre 8. ročník        
16.  Mgr. Danka WINKLEROVÁ Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Výtvarná výchova pre 8. ročník        
17.  Mgr. Marta BEDRIOVÁ Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Doučovanie žiakov 1. a 2. ročníka C      
18.  Mgr. Janka DEMČÁKOVÁ Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Výtvarná výchova pre 3. a 4. ročník C      
19.  Mgr. Katarína DANKOVÁ Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Prírodoveda pre 1. a 2. ročník C      
20.  PhDr. Radoslav HOMOĽA Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Geografia pre 6. ročník C      
21.  Ing. Mikuláš KAŠINSKÝ Interný expert pre tvorbu, inováciu a realizáciu  pedagogicko-didaktických     materiálov.  Informatika pre 5. a 6. ročník