P.č. Mesiac / rok TYP
rok 2011 OBJEDNÁVKY FAKTÚRY
Dátum uverejnenia : Číslo, názov a anotácia : Dátum dodania : Číslo :
1.  

Január

 

03.01.2011   01 / 11  , skrine a pracovný stôl 04.01.2011   č.4 / 2011 , [ 208 kB ]
2. 10.01.2011   02 / 11  , vodoinštalatérsky materiál 28.02.2011   č.118056   , [ 537 kB ]
3. 12.01.2011   03 / 11 , čistiace prostriedky - škola 08.02.2011   č.509187  ,  [ 354 kB ]
4. 12.01.2011   04 / 11 , čistiace prostriedky - jedáleň 08.02.2011   č.509187  , [ 340 kB ]
5. 12.01.2011   05 /11 , pracovné odevy 19.01.2011   č.1100079  , [ 291 kB ]
6. 17.01.2011   PUBLICOM  , mapy 24.01.2011   č.61 FV 110004  , [ 314 kB ]
7. 18.01.2011   06 / 11 , odborné prehliadky tlakových   nádob 19.01.2011   č.19 01 2011  , [ 237 kB ]
8. 20.01.2011   07 / 11 , biologické čistenie odpadov 20.01.2011   č.11053  , [ 238 kB ]
9. 21.01.2011   08 / 11 , GSM komunikátor a AKU batéria 24.01.2011   č.2011007  , [ 210 kB ]
10. 25.01.2011   09 / 11 , montáž a dodanie žalúzií 06.03.2011   č.FA 11007  , [ 147 kB ]
11. Február 03.02.2011   10 / 11 , pomôcky v hmotnej núdzi ---                                 [ 0 kB ]
12. 03.02.2011   11 / 11 , pomôcky v hmotnej núdzi ---                                 [ 0 kB ]
13. 08.02.2011   12 / 11 , vysávače 28.02.2011   č.1100097  , [ 187 kB ]
14. 15.02.2011   13 / 11 , výroba kľúčov, zámky a vložky 16.02.2011   č.20110006  , [ 323 kB ]
15. 15.02.2011   14 / 11 , koberec do učebne PC-1.st. 20.02.2011   č.2011015  , [ 206 kB ]
16. 15.02.2011   15 / 11 , elektroinštalačný materiál 05.09.2011   č.22011530  , [ 383 kB ]
17. 16.02.2011   16 / 11 , stavebné práce - reg. stredisko 21.02.2011   č.2 /2011  , [ 168 kB ]
18. 16.02.2011   17 / 11 , stavebný materiál 17.02.2011   č.114005  , [ 326 kB ]
19. 22.02.2011   18 / 11 , drogistický tovar 25.02.2011   č.509196  , [ 418 kB ]
20. 25.02.2011   19 / 11 , stavebný materiál 01.03.2011   č.FV 110074  , [ 170 kB ]
21. Marec 02.03.2011   20 / 11 , GSM komunikátor a snímače 16.03.2011   č.2011019  , [ 232 kB ]
22. 03.03.2011   21 / 11 , dosky na vešiaky 11.04.2011   č.21/4/2011  , [ 172 kB ]
23. 07.03.2011   22 / 11 , drevený stupienok a regál 25.03.2011   č.11005  , [ 211 kB ]
24. 14.03.2011   23 / 11 , vyrezanie skla a git 15.03.2011   č.11028  , [ 179 kB ]
25. 14.03.2011   24 / 11 , pracovné a počítačové stoly 18.03.2011   č.74/2011  , [ 216 kB ]
26. 25.03.2011   25 / 11 , program na Deň Zeme 29.03.2011   č.8  , [ 174 kB ]
27. 25.03.2011   26 /11  , konfigurácia a oprava počítačov 05.04.2011   č.17040  , [ 182 kB ]
28. 30.03.2011   27 / 11 , počítač, disk, tonery 03.03.2011   č.11106  , [ 189 kB ]
29. Apríl 18.04.2011   30 / 2011 , výroba a montáž vonkaj. plota 01.06.2011   č.07 /2011  , [ 200 kB ]
30. 28.04.2011   č.5100318006C , objednávka elektriny --- ---
31. Máj 17.05.2011   č.5100318006C , potvrdenie objednávky elektriny - VSE --- ---
32. Jún ---

---

---

---

  Júl --- --- --- ---
  August --- --- --- ---
  September --- --- --- ---
32. Október 15.02.2011     DAFFER spol. s.r.o. - pomôcky na projekt MRK 03.10.2011   č.1 55830 1003  , [ 231 kB ]
33. 15.02.2011    DAFFER spol. s.r.o. - pomôcky na projekt MRK 03.10.2011   č. 1 55825 1003  , [ 193 kB ]
34. 11.10.2011   62 / 11  , okná do posilňovne 26.10.2011   č.FV 110076  , [ 258 kB ]
35. 14.10.2011   68 / 11  , skrinky na prezúvanie sa žiakov 09.11.2011   č.319 / 2011  , [ 318 kB ]
36. 14.10.2011   64 / 11  , oprava podlahy a položenie  novej v     posilňovni 09.12.2011   č.20110195  , [ 337 kB ]
37. 24.10.2011   71 / 11  , 2 notebooky, kábel 02.11.2011   č.11666  , [ 312 kB ]
38. November 09.11.2011   78 / 11 , oprava zatekajúcej strechy a        vysprávky omietok v posilňovni 21.11.2011   č.11 / 2011  , [ 267 kB ]
39. 18.11.2011   81 / 11 , radiátory a iný kúrenársky tovar do posilňovne 29.11.2011   č.110400  , [ 503 kB ]
40. 28.11.2011   84 / 11 , bezpečnostné zariadenie do posilňovne 08.12.2011   č.2011055  , [ 371 kB ]
41. 29.11.2011   86 / 11 , počítačová zostava, externý HDD 12.12.2011   č.11761  , [ 319 kB ]
42. 01.01.2011   č.5100035602  , SPP-dodávka zemného plynu 30.11.2011   č.7412729387  , [ 474 kB ]
43. 29.11.2011   94 / 11  , rezivo, oprava obkladu,  výkopové  práce 29.12.2011   č.03 /2011  , [ 430 kB ]
44. December 02.01.2009

02.01.2006

  Dodatok k zmluve č.08

  Zmluva - č.08

05.12.2011   č.1310100026  , [ 278 kB ]
45. 16.12.2011   93 / 11  , vonkajšie brány a police do telocvične 29.12.2011   č.08 / 2011  ,[ 266 kB ]