P.č. Mesiac / rok TYP
rok  2013 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZMLUVY
Dátum účinnosti : Číslo, názov :
1. Apríl 10.04.2013

   Kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny, Martin Mikula - MARKO, [ 750 kB ]

2. August 28.08.2013 Kúpna zmluva, Agromix-výrobno-obchodná spoločnosť, spol.s.r.o.,dodávka ovocia, Pavol Vagaský, [ 559 kB ]