P.č. Mesiac / rok TYP
rok  2015 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZMLUVY
Dátum účinnosti : Číslo, názov :
1. Január 26.01.2015

  Kúpna zmluva č.1 - Varné zariadenia pre školskú jedáleň, Elektroservis VV, s.r.o., Vranov n.T, [ 1 180 kB ]

2. August 27.08.2015

  Kúpna zmluva - dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, AGROMIX, výr. obchodn. spol., Pavol Vagaský-Sedliská[ 1 060  kB ]