P.č. Mesiac / rok TYP
rok  2017 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZMLUVY
Dátum zverejnenia: Číslo, názov :
1. Január 18.01.2017

  Rámcová dohoda o zákazke na dodávku tovaru č.01/2017 - Drogéria,  DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T., [ 407 kB ]

- Február --- ---
- Marec --- ---
2. Apríl 28.04.2017

  Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW : Stravné + sklad / Školská jedáleň /, [ 782 kB ]

- Máj --- ---
- Jún --- ---
- Júl --- ---
3. August 30.08.2017

  Zmluva na dodávku školského ovocia a zeleniny, AGROMIX-výrobno-obchodná spoločnosť s.r.o.,  - Sedliská [ 739 kB ]

- September - ---
- Október - ---
- November - ---
- December - ---