P.č. Mesiac / rok TYP
rok  2023 ŠKOLA - ZMLUVY
Dátum zverejnenia : Číslo, názov :
1. Január 17.01.2023   Dodatok č.1 k zmluve č.02/2020/NP o nájme nebytových priestorov - " Dostavba telocvične pri ZŠ Kukučínova ulica 106, Vranov n.T. ",
   Občianske združenie uchovávania ľudových tradícií, zvykov a remesiel ROVINA, Vranov nad Topľou, [ 633 kB ]
2. 31.01.2023    Kolektívna zmluva na rok 2023, ZŠ Kukučínova ulica 106, Vranov n.T. + ZO OZPŠaV na Slovensku pri ZŠ + ZO NŠO pri ZŠ, [ 304 kB ]
3. Február 23.02.2023    Zmluva o dielo - "Príprava a lektorovanie vzdelávania pre PZ - ZŠ Kukučínova ulica 106", Edusteps o.z., Svidník, [ 782 kB ]
4. Marec 20.03.2023    Zmluva o dielo - "Príprava a lektorovanie vzdelávania pre PZ - ZŠ Kukučínova ulica 106", Edusteps o.z., Svidník, [ 833 kB ]
5. Apríl 25.04.2023    Zmluva o spolupráci na projekte - " Digitálny žiak ", Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR,
                                                                                           záujmové  združenie právnických osôb, Bratislava, [ 4 584 kB ]
6. Máj 12.05.2023    Zmluva o dodávke tovarov - "Fotovoltika", Termont Prešov s.r.o., [ 2 137 kB ]
- Jún --- -----
7. Júl 06.07.2023    Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme priestorov školy - "prenájom telocvične", Hokejbal môže hrať každý o.z., Vranov nad Topľou, [ 620 kB ]
8. August 03.08.2023   Zmluva o poskytnutí grantu č.STMIC23_83 - " Projekt: steam : it ", Nadácia Pontis, Nadačný fond Telekom, Bratislava,  [ 2 014 kB ]