Správy o výchovno - vzdelávacej činnosti školy

 

Školský rok

 

       2005-2006      2010-2011    2015-2016

 

       2006-2007      2011-2012    2016-2017

 

       2007-2008      2012-2013    2017-2018

 

       2008-2009      2013-2014    2018-2019

 

       2009-2010      2014-2015    2019-2020

   

     Vyhláška MŠ SR č.9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti

          Metodické usmernenie k vyhláške MŠ SR č.9/2006